Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI CHÁNH PHÚC

  10E Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Tel:(028) 3 84 83 868 – (028) 3526 7482
Fax: (028) 3 84 82 807
  Email: info@chanhphuc.com
Website: www.chanhphuc.com