Xưởng xi mạ và khu xử lý nước thải ON Semiconduct

Chi tiết công trình

Tên công trình Xưởng xi mạ và khu xử lý nước thải ON Semiconduct
Địa điểm Biên Hòa 2, Đồng Nai
Năm 2012
Phạm vi công việc Thi công
Giá trị 1.500.000 USD