Xây dựng nhà xưởng Colagen 5

Chi tiết công trình

Tên công trình Xây dựng nhà xưởng Colagen 5
Địa điểm Cao Lãnh, Đồng Tháp
Năm 2014
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E. 
Giá trị 35.000.000.000 VND