Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Chi tiết công trình

Tên công trình Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
Địa điểm Cao Lãnh, Đồng Tháp
Năm 2014
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công.
Giá trị 6.820.000.000 VND