Văn phòng nhà máy MK SEIKO (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Văn phòng nhà máy MK SEIKO (Nhật)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2012
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 1.080.000 USD