Nhà máy Sung Gwang Vina (Hàn Quốc)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Sung Gwang (Hàn Quốc)
Địa điểm KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương
Năm 2015
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công.
Giá trị 84.000.000.000 VND