Nhà xưởng Maruei - Giai đoạn 2 (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà xưởng Maruei - Giai đoạn 2 (Nhật Bản)
Địa điểm KCN Bình Dương.
Năm 2005
Phạm vi công việc Thi công.
Giá trị 3.900.000.000 VND