Nhà xưởng 4 Juki (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà xưởng 4 Juki (Nhật Bản)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp.Hồ Chí Minh
Năm 2010
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 2.090.000 USD