Nhà máy Yasuda Fashion (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Yasuda Fashion Factory (Japan)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2006
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 705.000 USD