Nhà máy Vina Okamoto (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Vina Okamoto (Nhật Bản)
Địa điểm KCN Nam Sách, Hải Dương
Năm 2008
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 2.300.000 USD