Nhà máy Vina Astec

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Vina Astec
Địa điểm KCN Long Hậu, Long An
Năm 2013
Phạm vi công việc Thi công, M-E
Giá trị 162.800 USD