NHÀ MÁY SUNGGWANG (HÀN QUỐC - 2015)

Chi tiết công trình

Tên công trình NHÀ MÁY SUNGGWANG (HÀN QUỐC - 2015)
Địa điểm Khu công nghiệp Nam Tân Uyên , Binh Duong
Năm 2015
Phạm vi công việc Thi công, cơ điện
Giá trị 84.000.000.000 VND