Nhà Máy Seiwa Electric (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà Máy Seiwa Electric (Nhật Bản)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2011
Phạm vi công việc Thi công, M-E.
Giá trị 1.670.000 USD