Nhà máy Sanyo (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Sanyo (Nhật Bản)
Địa điểm KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai.
Năm 2006
Phạm vi công việc Thi công.
Giá trị 113.000 USD