Nhà máy Organ Needle - Giai đoạn 2 (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Organ Needle - Giai đoạn 1(Nhật Bản)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp.Hồ Chí Minh.
Năm 2010
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 1.380.000USD