Nhà máy Okamoto (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Okamoto (Nhật Bản)
Địa điểm KCN Amata, Đồng Nai.
Năm 2005
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 330.000 USD