Nhà máy nhựa Rạng Đông Long An

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy nhựa Rạng Đông Long An
Địa điểm KCN Tân Đô, Long An
Năm 2016
Phạm vi công việc Thi công
Giá trị 42.000.000 VND