Nhà máy Nagata mở rộng (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Nagata mở rộng (Nhật Bản)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2006
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 105.000 USD