Nhà máy Masuoka (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Masuoka (Nhật Bản)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp.Hồ Chí Minh.
Năm 2009
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 513.236 USD