Nhà máy Masuoka - Giai đoạn 2 (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Masuoka - Giai doạn 2 (Nhật Bản)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2012
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công.
Giá trị 459.695 USD