Nhà máy Maruei - Giai đoạn 3 (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Maruei - Giai đoạn 3 (Nhật Bản)
Địa điểm KCN Bình Dương
Năm 2006
Phạm vi công việc Thi công.
Giá trị 4.300.000.000 VND