Nhà máy Kondo (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Kondo Factory (Japan)
Địa điểm Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh
Năm 2009
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 1.650.000 USD