Nhà máy Kakusho (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Kakusho (Nhật Bản)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ CHí Minh.
Năm 2010
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 258.000 USD