Nhà máy Inahvina

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Inahvina
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp.Hồ Chí Minh
Năm 2013
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 1.180.000 USD