Nhà máy EIDAI KAKO (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy EIDAI KAKO (Nhật)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2012
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công
Giá trị 18.903.100.000 VND