Nhà máy chế biến gỗ FUKUI (Nhật)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy chế biến gỗ FUKUI (Nhật)
Địa điểm KCN Phu An Thanh, Long An
Năm 2014
Phạm vi công việc THiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 17.000.000.000 VND