Nhà máy bao bì Alpla Việt Nam (CH Áo)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy bao bì Alpla Việt Nam (CH Áo)
Địa điểm Củ Chi
Năm 2012
Phạm vi công việc Thi công, M-E.
Giá trị 4.125.000 USD