Mở rộng nhà xưởng Organ Needle (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Mở rộng nhà xưởng Organ Needle (Nhật Bản)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2009
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 1.380.000 USD