Mở rộng dây chuyền sản xuất Showa Gloves (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Mở rộng dây chuyền sản xuất Showa Gloves (Nhật)
Địa điểm VISP 1, Bình Dương
Năm 2014
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công.
Giá trị 6.000.000.000 VND