Khu xử lý nước thải NM Chanh Duong (Đài Loan)

Chi tiết công trình

Tên công trình Khu xử lý nước thải NM Chanh Duong (Đài Loan)
Địa điểm Mỹ Phước, Bình Dương.
Năm 2006
Phạm vi công việc Thi công.
Giá trị 14.560.000.000 VND