Kho tạm trữ lúa tươi, lúa khô Vĩnh Hoàn

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy bao bì Alpla Việt Nam (CH Áo)
Địa điểm Lắp Vò, Đồng Tháp
Năm 2012
Phạm vi công việc Thi công, M-E
Giá trị 30.000.000.000 VND