Kho Ngoại Quan Transimex (Việt nam)

Chi tiết công trình

Tên công trình Kho Ngoại Quan Transimex (Việt nam)
Địa điểm Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Năm 2009
Phạm vi công việc Thi công, M-E.
Giá trị 33.000.000.000 VND