Kho ngoại quan Tân Thuận (Việt nam)

Chi tiết công trình

Tên công trình Kho ngoại quan Tân Thuận (Việt nam)
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2005
Phạm vi công việc Thi công.
Giá trị 800.000.000 VND