Kho lạnh An Lạc (Việt nam)

Chi tiết công trình

Tên công trình Kho lạnh An Lạc (Việt nam)
Địa điểm Khu công nghiệp Tân Tạo, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2006
Phạm vi công việc Thiết kế, lắp ráp thép.
Giá trị 2.700.000.000 VND